12 beloftes:

1. Als we ijverig en nauwkeurig zijn in dit stadium van onze ontwikkeling, zullen wij verbaasd opkijken voor wij halverwege zijn.
2. Wij leren geleidelijk een nieuwe vrijheid en een nieuw geluk kennen.
3. Het verleden zal ons niet spijten en vergeten zullen wij het ook niet.
4. Wij zullen het woord gemoedsrust leren begrijpen en wij zullen de vrede kennen.
5. Hoe diep wij ook zijn gevallen, wij zullen ontdekken dat onze ervaring anderen kan helpen.
6. Het gevoel van nutteloosheid en zelfbeklag zal verdwijnen.
7. Wij zullen onze aandacht voor eigen belang verliezen en die voor onze medemens zal groeien.
8. Onze zelfzucht zal verdwijnen.
9. Onze hele houding tegenover het leven en onze kijk daarop zullen veranderen.
10. Angst voor mensen en maatschappelijke zekerheid vallen weg.
11. Gevoelsmatig zullen wij weten hoe we moeten handelen in omstandigheden die ons vroeger in verwarring brachten.
12. Plotseling beseffen wij dat God voor ons dingen doet die wij voor onszelf niet hebben kunnen doen.