Alcoholverslaving

Wat is alcoholverslaving?

Alcoholverslaving wordt ook wel alcoholisme genoemd. Alcoholisme kan gezien worden als een progressieve aandoening die meestal geleidelijk ontstaat. Men begint met af en toe een drankje voor de gezelligheid, na verloop van tijd neemt de frequentie van die drinkmomenten toe en uiteindelijk komt de persoon in kwestie (of diens omgeving) tot de ontdekking dat men niet (of minder goed) meer kan functioneren zonder gedronken te hebben. Gedragingen worden in steeds sterkere mate door de drank beïnvloed en kunnen leiden tot onder meer plichtsverzuim, verwaarlozing, ruzie en geheugenstoornissen.
Alcoholverslaving is verreweg de meest voorkomende vorm van verslaving en komt in alle lagen van de bevolking voor. Omdat alcohol een brede maatschappelijke acceptatie heeft, is de grens tussen probleemdrinken en verslaving moeilijk te duiden. Vaak wordt de kans op verslaving onderschat. Alcoholisme is een sluipende ziekte die, wanneer er niet tot een drastische verandering van levensinvulling wordt overgegaan, leidt tot lichamelijk en geestelijk verval en niet zelden tot de dood.

Psychische gevolgen van alcoholverslaving

Alcohol heeft tien minuten nodig om de hersenen te bereiken en te verdoven. Deze verdoving beïnvloedt de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. Hoe meer alcohol iemand drinkt, hoe meer deze signaaloverdracht verstoord raakt. Hierdoor vallen remmingen weg, nemen concentratievermogen en geheugen af en verdwijnt zelfkritiek. Langdurig alcoholgebruik maakt mensen afhankelijk. Het geheugen slaat situaties op waarin alcohol werd gebruikt. Wanneer men aan deze situaties wordt herinnerd, door prikkeling, maar ook bij het zien van bijvoorbeeld foto’s, vraagt het geheugen weer om alcohol. Zo ontwikkelt zich een onweerstaanbare behoefte. Er is altijd wel een reden om een drankje te drinken en op de momenten dat een verslaafde drinkt, kan hij of zij niet meer stoppen. Omdat zelfkritiek verdwijnt, zal iemand de alcoholverslaving vrijwel altijd ontkennen. Men denkt lange tijd dat het drinkgedrag onder controle is, zelfs al wijst de praktijk anders uit. Angst, neerslachtige stemmingen, burn-out verschijnselen en verwardheid zijn symptomen die vaak gepaard gaan met alcoholverslaving.

Lichamelijke gevolgen van alcoholverslaving

De korte termijn risico’s zijn:

 1. Kater
 2. Alcoholvergiftiging
 3. Dik worden
 4. Slechte nachtrust
 5. Slechte adem
 6. Grey out & Black out; (gedeeltelijke) geheugenstoornis
 7. Misselijk en overgeven
 8. Onveilige seks
 9. Schade ongeboren kind; FAS syndroom
 10. Verslaving

De lange termijn risico’s zijn:

 1. Hart- en vaatziekten; hartinfarct, hartfalen, hartritmestoornissen
 2. Ontstoken maagslijmvlies
 3. Leverziekten; alcoholhepatitis, levercirrose, pancreatitis, hepatitis B
 4. Kanker; leverkanker, darmkanker, borstkanker, mondholtekanker, slokdarmkanker
 5. Alvleesklierontsteking
 6. Hersenbeschadiging; herseninfarct, dementie, Korsakov syndroom
 7. Psychose; delirium tremens, psychotische stoornissen met hallucinaties of wanen