De AA groepen zijn werkgroepen voor mensen met alcoholproblemen die er niet in geslaagd zijn door matiging hun alcoholprobleem te beheersen. In de werkgroep helpen deelnemers elkaar hun alcoholprobleem te beheersen door volledige onthouding. De werkgroep richt zich op mensen met een alcoholverslaving.

Visie van de AA in Enschede

De AA in Enschede werkt volgens de AA principes, zoals die worden gehanteerd door de internationale AA organisatie:

  • De AA zijn een zelfhulpgroepen. Alle deelnemers zijn mensen die zelf de problemen met alcohol hebben ervaren. Wij helpen elkaar om te leren leven zonder alcohol.
  • De deelnemers respecteren elkaars anonimiteit.
  • Iedereen is welkom, ongeacht ras, geloof, (Gebrek aan geloofsovertuiging), sekse of maatschappelijke positie. Het volstaat als men serieus streeft naar het afzien van het gebruik van alcohol.
  • Elke AA groep is onafhankelijk.
  • Je hoeft niets te tekenen en aan niemand iets te beloven. Je bent geheel vrij om te komen, te gaan of weg te blijven.

De AA groepen in Enschede streven er naar de AA principes zodanig te interpreteren, dat ze beter toepasbaar zijn in de huidige tijd:

  • Tijdens de bijeenkomsten is er een open discussie waarbij deelnemers op elkaar kunnen reageren.
  • Er is veel ruimte voor het bespreken van persoonlijke ervaringen die niet direct zijn gerelateerd aan het probleem alcohol.
  • Uiteindelijk is het de bedoeling te mogen ervaren dat het leven weer leuk en zinvol kan zijn zonder verslaving aan alcohol. Dit moet de overhand hebben over het schuldbesef dat men anderen door het alcoholmisbruik veel verdriet heeft aangedaan. Dit element is minder aanwezig in de oorspronkelijke AA principes.
  • Het is van belang dat wij voortdurend toetsen of onze signatuur nog voldoende aansprekend is voor onze doelgroepen.

Doelgroepen

We richten ons op alcoholverslaving. Hulpvragers met meerdere verslavingen zijn welkom.